1.Čelákovický klub vodních sportů

Vítáme všechny, pro které je voda způsobem života

Klub sdružuje vodní motoristy (kajutové lodě a motorové čluny, výcvik mládeže na gumových člunech Formule FF), vodáky (pramice, kanoe, rafting) a potápěče. Jednotlivé odbornosti jsou dále zaštítěny členstvím v ČSVM (Český svaz vodního motorismu), SVoČR (Svazu vodáků ČR), Svazu potápěčů České republiky a TJ/SK Praha-východ.

VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM

V sobotu dne 14.dubna.2018

Start 9 -11 hodin v Čelákovicích před Městským úřadem, Náměstí 5. května
Cíl v areálu naší loděnice, V Nedaninách 232, Čelákovice

Jde nejen o turistický pochod určený široké veřejnosti.Trasy vedou Chráněným územím Lipovka, turistickou naučnou stezkou Polabím. Zde se účastníci seznámí s krásnou jarní přírodou, dovědí se o žijících zvířatech, rostoucích rostlinách, o původním korytu Labe. Na trase jsou připraveny kontroly, které zpestří procházku zejména dětem. Trasy je možno jet i na kole, koloběžce, co kdo preferuje.

Trasa A - 10 Km: vhodná pro děti i maminky s kočárky
Trasa B - 15 Km
Trasa C - 30 Km

Po ukončení Vejšlapu je v cíli, v areálu naší loděnice, připraveno občerstvení, pro účastníky zdarma. Dále je připraven bohatý program pro děti, spoustu soutěží, svezení na pramici, kanoi i motorovém člunu, šermíři, hasiči, svezení na koni, živá muzika. Večer pro dospělé jsme připravili taneční veselici s Odemykáním Labe.

Startovné je 50,-Kč, děti do 6 let zdarma.

Naši sponzoři

Město Čelákovice

V roce 2017 jsme obdrželi od Města Čelákovice dotaci ve výši 366 tisíc Kč na údržbu a provoz klubu.

Mesto Čelakovice

Česká Unie Sportu

ČUS přislíbil 8 000 Kč na zajištění Vejšlapu Jarním Polabím v projektu "Sportuj s námi."

Česká Unie Sportu

ElectroShop.cz

Elektroshop věnoval sponzorský příspěvek 10 000 Kč pro provoz na rok 2017

ElectroShop

VEJŠLAP ZA POLABSKÝMI STRAŠIDLY

neděle 8.10.2017  start: 14:00 - 16:00 hodin na nádvoří Městského muzea v Čelákovicích cíl: od 15:00 hod. v areálu loděnice, V Nedaninách 232, Čelákovice

Ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích jsme připravili procházku pro nejmenší (2 roky - 9 let ) po Čelákovicích s povídáním o strašidlech Polabí. Nastudovali jsme z místních zdrojů která "strašidla" a postavy z historie se týkají našeho města a okolí. Na trase děti doprovázejí  bezhlavý rytíř, bludičky, vodník aj. U každé postavy se plní úkol, který vychází z pověsti o této postavě, např.tancování, hledání pokladu. 
Zakončení našeho putování do starých časů je u nás v loděnici, kde si děti a jejich doprovod můžou opéci buřty pod dohledem ohnivého mužíka.

Zároveň vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma strašidla. Obrázky si děti v klidu namalují doma a přinesou na start.
V 16: 30 hod. bude vyhlášení výtvarné soutěže a vystavení všech obrázků v naší klubovně. Odměny za výtvarnou soutěž budou dětem předány, jak budou docházet do cíle. Ty nejlepší obrázky budou vystaveny ve výtvarných potřebách v Čelákovicích Aki - dekorace, a na našem webu.

VEJŠLAP JARNÍM POLABÍM
50. jubilejní ročník

V sobotu dne 8.4.2017 

Start 9 -11 hodin v Čelákovicích před Městským úřadem, Náměstí 5. května
Cíl v areálu naší loděnice, V Nedaninách 232, Čelákovice

Jde nejen o turistický pochod určený široké veřejnosti.Trasy vedou Chráněným územím Lipovka, turistickou naučnou stezkou Polabím. Zde se účastníci seznámí s krásnou jarní přírodou, dovědí se o žijících zvířatech, rostoucích rostlinách, o původním korytu Labe. Na trase jsou připraveny kontroly, které zpestří procházku zejména dětem. Trasy je možno jet i na kole, koloběžce, co kdo preferuje.

Trasa A - 10 Km: vhodná pro děti i maminky s kočárky
Trasa B - 15 Km
Trasa C - 30 Km

Po ukončení Vejšlapu je v cíli, v areálu naší loděnice, připraveno občerstvení, pro účastníky zdarma. Dále je připraven bohatý program pro děti, spoustu soutěží, svezení na pramici, kanoi i motorovém člunu, šermíři, hasiči, svezení na koni, živá muzika. Večer pro dospělé jsme připravili taneční veselici s Odemykáním Labe.

Startovné je 50,-Kč, děti do 6 let zdarma.

Akce pro veřejnost pořádané v roce 2016 


Vejšlap jarním Polabím

V sobotu 2.4.2016 přišel den dlouho očekávaný vodáckou komunitou – zahájení vodácké sezony. A protože vodáci se rádi o své významné okamžiky dělí s nevodáckou veřejností, uspořádal místní 1.ČKPaV již tradiční akci „Vejšlap jarním Polabím“.

Krásné jarní a slunečné počasí přilákalo na čelákovické náměstí, kde všechny trasy začínaly, na 300 účastníků, kterým tímto patří poděkování za vytvoření nového účastnického rekordu. Všichni si mohli vybrat délku trasy (10,15 a 30km) i způsob jejího zdolání – pěšky nebo na kole.Všechny trasy zavedly turisty i cyklisty do půvabných zákoutí polabské přírody, poskytly příležitost k posezení v přírodě a pobídly rodiny k příjemně společně strávenému času na čerstvém vzduchu.Každého pak nohy případně kola zavedla do cíle, kterým byla místní loděnice. 

V rámci startovného se tu pak ušlí dospělí i rozdováděné děti občerstvili a nadále mohli v celém areálu i u řeky využít programu, který vodáci připravili – ať už to byly trampolíny pro děti, jízda na ponících nebo možnost vyzkoušet či se nechat svézt na lodích a to jak na ruční, tak motorový pohon. Večer pak byla v loděnici připravena zábava pro dospělé, která po setmění vyvrcholila ohňostrojem a symbolickým odemčením řeky Labe. A protože vše proběhlo tak, jak mělo, určitě jsme otevřeli sezónu úspěšnou.

6. ročník Dětského cyklistického dne se závodem

Uskutečnil se 10. 9. 2016 za nádherného počasí, zaregistrovalo se 89 závodníků, kteří si rozdali 16 sad originálně připravených medailí. Nebyl to jen závod, ale i řada dalších doprovodných soutěží. Hod na koš, skákání v pytli, kopání na bránu... a hlavně cyklistická dráha, na které se děti učily práci s kolem a stabilitu. Stačilo několik průjezdů a hned bylo vidět, jak se děti zlepšují a nabírají na jistotě. Nedílnou součástí cyklodne byl moderátor, který svým vtipem a pohotovostí dodával akci náležitou živost. Dita Korcová a její fenka Pepina předvedly vystoupení v psím parkuru, který byl doprovázen odborným výkladem. Vystoupení mělo velký úspěch jak u dětí, tak i u dospělých. Všem děkujeme za účast a budeme se těšit opět za rok v září.

Vejšlap za polabskými strašidly

Ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích jsme připravili procházku pro nejmenší (2 roky - 9 let ) po Čelákovicích s povídáním o strašidlech Polabí. Nastudovali jsme z místních zdrojů která "strašidla" a postavy z historie se týkají našeho města a okolí. 

Na trase děti doprovázejí bezhlavý rytíř, bludičky, vodník aj. U každé postavy se plní úkol, který vychází z pověsti o této postavě, např.tancování, hledání pokladu. Zakončení našeho putování do starých časů je u nás v loděnici, kde si děti a jejich doprovod můžou -opéci buřty pod dohledem ohnivého mužíka. Zároveň vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma strašidla. Obrázky si děti v klidu přinesou na start. V 16: 30 hod. bude vyhlášení výtvarné soutěže a vystavení všech obrázků v naší klubovně. Odměny za výtvarnou soutěž budou dětem předány, jak budou docházet do cíle. Ty nejlepší obrázky budou vystaveny ve výtvarných potřebách v Čelákovicích Aki - dekorace, a na našem webu.

Historie klubu vodáků v Čelákovicích

Obrázek kotviště nad plavební komorou v Čelákovicích cca někdy kolem roku 1980

Kolem roku 1957 - hudebni skupina POBLEDYKUBA, která za sebou měla už pětileté působení při bavení veřejnosti a kamarádů a také značné zkušenosti se stavbou lodí.Deset zakládajících členů vlastnilo v té době osm lodí.Tento klub byl společensky velice aktivní, ale při své činnosti vycházel z tradic prvorepublikových trampských osad a proto nezískal podporu ani sympatie oficiálních státních institucí. Po několika letech rozpadl.Vzniklá parta však držela stále pohromadě a přidali se i další. Stavěly se další lodě a pořádaly se plavby po Labi i po Vltavě. Také potlachy u táborových ohňů a taneční večery pro obveselení kamarádů a spřízněné veřejnosti. A právě v této době se objevil nápad na založení tradice námořnických bálů a karnevalů.

Lodě stavěné čelákovickými vodáky se neustále zdokonalovaly , byly známé v širokém okolí a byl o ně zájem. Problémy se zázemím přetrvávaly, chybělo oficiální kotviště, nebyly prostory pro zimování lodí. Následovaly další dva pokusy o obnovení klubu, oba neúspěšné.Tato část vodácké historie končí 24. června 1971, kdy je u mlýnského náhonu pod kostelem definitivně založen klub v rámci Svazu branných vodáků a motoristů.V počátcích měl 43 členů s šestnácti motorovými kajutovými čluny a dvanácti lehkými sportovními motorovými čluny. V usnesení zakládajícího zápisu se kromě tehdy nezbytných politických proklamací objevily na prvních místech návrhy na řešení těch nejožehavějších problémů a to vybudování kotvišť a pronájmu prostor pro loděnici v areálu mlýna.

Tak byla odstartována další etapa, která se z hlediska klubu dá označit jako druhá a trvala devatenáct let. Byla provázena spoustou více či méně významných sportovních úspěchů, množstvím zážitků ve vodáckých partách a byla zaplacena tisíci hodin dobrovolné práce při budování vodáckého zázemí. Nejprve to byla stodola v prostorách mlýna, později areál s klubovnou a hangáry v bývalé cementárně Za dráhou . Nakonec byl vybudován rozsáhlý areál v Nedaninách a výcvikové středisko v bývalé hájovně na Fialníku u Vlastějovic na Sázavě, který klub vlastní od roku 1982. Vznikl rovněž oddíl dětí a mládeže. Klub získal pramice, kvalitní závodní kajaky a kanoe a úspěchům v závodech na republikové úrovni nic nestálo v cestě.Dokladů úspěchů je v kronice nepřeberně. Tuto úroveň si oddíl udržuje dodnes, obsazuje čelní místa v Českém poháru ve vodáckém víceboji.
Přelom v historii klubu nastává v roce 1990, kdy se klub osamostatňuje jako právní subjekt, s vlastními stanovami a názvem 1. Čelákovický klub potápěčů a vodáků. Flotila kajutových lodí se v dalších letech zredukovala, zbývající jsou však úspěšní i na mezinárodní úrovni / 1. a 4. místo na ME kajutových lodí v Kralupech /.V roce 1995 vznikl oddíl mládeže vodních motoristů a klub tak byl mezi prvními , kteří reagovali na evropskou novinku - závody motorových člunů formule FF. Existence oddílu a jeho výsledky by daly na samostatný článek. Jednou větou - patříme k české i evropské špičce v tomto sportu.